Nieuws

Klimaatakkoord

Klimaatakkoord beperkt opwarming 2 graden

Klimaatakkoord beperkt opwarming 2 graden
Het nieuwe Klimaatakkoord moet de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden, met een duidelijk zicht op 1,5 graden celsius. Het akkoord gaat per 2020 in.

Op zaterdag 12 december in Parijs waren alle betrokken partijen akkoord met het nieuwe VN Klimaatakkoord.

De Nederlandse delegatie was tijdens de twee weken durende Klimaattop één van de dragers van het EU-onderhandelingsteam. De inzet van een juridisch bindend en ambitieus akkoord met een verantwoordelijkheid voor alle landen om opwarming tegen te gaan, is grotendeels in het akkoord verwerkt. Het langetermijndoel richting een klimaatneutrale samenleving is gekoppeld aan de wetenschap. Het EU-pad naar een reductie van 80 tot 95 procent uitstoot in 2050 is daarmee niet veranderd.

>> Lees ook Nederland op de COP21
>> Lees ook Nederland praat mee over klimaatakkoord

Lees meer: Klimaatakkoord

Nieuwe F-gassenverordening per 1 januari 2015

 

Nieuwe F-gassenverordening per 1 januari 2015

De belangrijkste wijzigingen voor de eindgebruiker zijn de frequentie van lekcontroles aan de installatie en de uitfasering van koudemiddelen met een hoog GWP. De Europese Unie heeft op 20 mei 2014 de nieuwe F-gassenverordening gepubliceerd in haar officiële blad. De verordening die gepubliceerd is onder de noemer (EU) nr. 517/2014 is van toepassing per 1 januari 2015 in alle 28 lidstaten. De nieuwe Europese F-gassenverordening geldt voor alle synthetische koudemiddelen (HFK). 

Lees meer: Nieuwe F-gassenverordening per 1 januari 2015

Zorg dat uw aircosysteem aan de wet voldoet!

 

R22faseringfotoPer 1 januari 2015 wordt het bijvullen van HCFK’s verboden. Daarbij gaat het onder andere om het veelgebruikte koudemiddel R22, inclusief de mengsels waarin R22 is toegepast, waaronder R401, R402, R403, R408 en R409. Deze koudemiddelen mogen vanaf 2015 niet langer worden bijgevuld in koel- en klimaatinstallaties of warmtepompen. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor uw installatie. 

WAT IS R22?

Airconditioninginstallaties, maar ook koel- en vriesinstallaties, bevatten een zogenaamd koudemiddel. Dit middel zorgt voor transport en afgifte van warmte. Installaties van 12 jaar of ouder draaien vaak nog op het koudemiddel R22.

Met ingang van 1 januari 2015 is het bijvullen van installaties met R22 verboden. Dit is een gevolg van internationale afspraken over het terugdringen van schadelijke gassen. R22 behoort tot de zogenaamde HCFK’s. Dit zijn gassen die de ozonlaag afbreken en het broeikaseffect versterken.

Lees meer: Zorg dat uw aircosysteem aan de wet voldoet!

EPDB airco keuring

Volgens de nieuwe EPBD-aircokeuring moet u eens in de 5 jaar uw airconditioningsysteem laten keuren. Deze verplichting geldt voor airconditioningsystemen met een koelvermogen op gebouwniveau van meer dan 12 kW. Voor u als gebouwbeheerder levert dit belangrijke voordelen op na het nemen van de voorgestelde energiebesparende maatregelen: kostenbesparing door minder energieverbruik en meer comfort voor de gebruikers van uw gebouw door een optimaal werk- en verblijfsklimaat.

Lees meer: EPDB airco keuring